• AIRE CONDICIONAT I CLIMATITZACIÓ

   Avui en dia es impensable no disposar d’aire condicionat en un vehicle. Aquest també requereix d’un mínim de manteniment. Disposem d’equips per a comprovar el funcionament del sistema, l’estanqueïtat, la neteja del circuït i la seva carrega. De manera addicional podem oferir-li un servei per a eliminar les males olors que a vegades es generen en aquest circuït.

  • ANALITZADOR DE GASOS GASOLINA I DIESEL

   El medi ambient ens ho agrairà. Analitzant el gasos expulsats podrem saber si el motor està treballant de manera correcta o no. També la nostra butxaca! Excés de consum!

  • COMPROVACIÓ GEOMETRIA XASSIS

   Per tal d’evitar desajustos estructurals en el vehicle, és important després d’una reparació en bancada fer una comprovació de la geometria. D’aquesta manera ens estalviarem futures sorpreses de desgast de pneumàtics irregulars i altres.

  • DESCARBONITZACIÓ DE MOTORS

   Consum elevat? Falta de potencia? Fum negre? Està de sort, disposem del més modern equip del mercat per a solucionar aquest problema (link al fulletó).

  • DIAGNOSIS MECÀNICA I ELECTRÒNICA

   Cada vegada més vehicles incorporen complexes unitats de control que governen i gestionen una gran quantitat d’informació, per això, només si es disposa de les més modernes eines de diagnosis un es capaç de trobar la solució. Treballem amb diferents equips de diagnosis per tal de tenir una cobertura màxima i disposem d’estabilitzador de corrent per a garantir treballs de programació i codificació de centraletes amb la màxima seguretat.

  • DISTRIBUCIONS I ACCIONAMENTS AUXILIARS

   Cada fabricant recomana la substitució del kit de distribució i les corretges auxiliars en funció dels km recorreguts i d’un temps d’ús. Gràcies a programes específics coneixem el plans oficials del fabricant així i com de quins útils son necessaris per a poder efectuar el treball en les millors garanties.

  • MANTENIMENTS BÀSICS I PRE-ITV

   Pot estar tranquil, els nostres manteniments segueixen els protocols dels fabricants. Ja que no tots el usuaris són iguals, per aquells usos més intensius adaptem el plans de manteniment per evitar costoses reparacions (manteniment preventiu intens).

  • MANTENIMENTS CAIXES AUTOMÀTIQUES

   Cada cop hi ha circulant més vehicles amb canvi automàtic, no obstant, no s’és conscient que aquestes unitats requereixen d’uns manteniment individualitzat. Cada caixa de canvis requereix uns manteniments segons quilometratges i uns ATF’s (olis específics). Històricament els canvis d’oli s’han fet per gravetat en el canvis automàtics, significant que només un màxim del 50 % es podia substituir i la resta es barrejava amb l’oli vell. Coneixedors d’aquest problema, disposem d’un equip que substitueix l’oli del canvi fins al 99,9%. D’aquesta manera es garanteix el bon funcionament del canvi.

  • REPARACIÓ DE FARS

   Avui en dia tots els fars son de material que amb el temps el sol els crema. Si ho desitja podem recuperar la transparència original.

  • REPARACIÓ DE LLANTES

   Rascades, cops o simplement un canvi d’imatge, tot al seu abast.

  • REPARACIÓ I SUBSTITUCIÓ DE FRENS

   Un dels elements més importants en el vehicle és el sistema de frenada, aquest s’ha de revisar en cada manteniment per tal de conèixer en quin % de desgast es troba i en funció de les taules del fabricant substituir el component desgastat.

  • REPARACIONS EN BANCADA RÀPIDA I CLÀSSICA

   Ja siguin accidents lleus o complexos podem recuperar l’estructura original del vehicle.

  • RESTAURACIÓ DE VEHICLE CLÀSSIC

   Si disposa d’una “peça” única o especial, està en el lloc adequat, ja sigui per una posta a punt després d’anys de no fer-lo anar o una restauració a origen. Som amants del vehicles clàssics i ens encanta poder tornar-los a la vida.

  • SERVEI DE SUBSTITUCIÓ DE VIDRES

   Treballem amb totes les asseguradores, consulti’ns!.

  • SERVEI INTEGRAL EN PNEUMÀTICS

   Els pneumàtics són la unió del vehicle amb l’asfalt per això es important la seva supervisió. Podem oferir-li un servei integral en pneumàtics, muntatge, equilibrat, substitució, codificació de vàlvules amb sensors, alineació…

  • SERVEI RÀPID EN PINTURA

   Si ho necessita disposem d’un servei ràpid de pintura (menys de 5 hores) limitat a treballs de només pintura i a 1 peça.

  • SUBSTITUCIÓ I NETEJA CIRCUÏT ANTIGEL

   Els motors treballen a gran temperatura i un dels encarregat de mantenir-lo a la temperatura adequada és el líquid refrigerant. Aquest amb el temps perd les propietats i pot arribar a causar costoses avaries. Per això els fabricants recomanen cada cert temps la substitució del mateix. Per tal de poder assegurar la substitució, disposem d’un equip capaç de rentar el circuït i substituir el 100% del líquid refrigerant.

© Copyright 2020 Alà Autoborges, Legal by Fortit Systems